ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
 

สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า กรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour
 


ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า บินกรุงเทพฯ
  

 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง Macau New Year2019 Hongkong 5D4N (FD) 
 
มาเก๊า – วัดอาม่า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-ร้านขายของฝาก
เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่
จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
สวนหยวนหมิงหยวน  - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม                             
เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านยางพารา -  หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม
หมู่บ้านวัฒนธรรม พิเศษ !! เมนู เป็ดปักกิ่ง

เซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ
รีพลัสเบย์  - ร้านเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – จิมซาจุ่ย
กระเช้านองปิง – วัดพระใหญ่โปหลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลท
 
เดินทาง 31 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562
ราคา 
19,999 บาท

***บินตรงจากดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย***
 

  

ทัวร์ฮ่องกง SHENZHEN ZHUHAI MACAU LANTAU HONGKONG  4D3N (HX)

กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น
หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก
ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม –ชมโชว์น้ำพุ - เมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก– ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย


เดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 
12,900 บาท

***บินตรงจากดอนเมือง โดยสายการบิน Egypt Air***

  

ทัวร์ฮ่องกง  ZHUHAI SHENZHEN HONGKONG MACAU 4D3N (FD)

มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ
ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจิ้น
เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์  
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม
เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า
วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า


เดินทาง เดือน มกราคม - เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 
9,999 บาท

***บินตรงจากดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย***

  

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG DISNEYLAND LANTAO 3D2N (HX)

กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง -  ซิตี้เกท เอาท์เลท –   ชมโชว์ แสง สี เสียง
ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์ – โรงแรม)
เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน –
ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี​


เดินทาง เดือน ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 
16,900 บาท

***บินตรงจากสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES***

  

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG Shenzhen 4D3N ( FD )

สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ไห่ – เมืองฮ่องกง 
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น       
วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม  
เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า 
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า  
 
                                                                                                                                                                                  
เดินทาง เมษายน - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท

***บินตรงจาก
ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia ***