ทัวร์เกาหลี
 

สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์เกาหลีกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour
 


ทัวร์เกาหลี บินกรุงเทพฯ
 


 
TEXT
  
  
 
 
 

 

 

ไร่สตอร์วเบอร์รี่ - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เมืองโซล
ย่านฮงแด – TRICKEYE MUSEUM – ICE MUSEUM  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังชางด็อกกุง –  หมู่บ้านอิกซอนดง
เอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน

                                                                                                                  
เดินทาง  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท


***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***
 
 

 

 
 

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เกาะนามิ – ชมเทศกาลดูไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM
สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - 
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - 
พระราชวังชางด็อกกุง
หมู่บ้านอิกซอกดง – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด
- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – คาสิโนสีทอง - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
                                                                                                                          
เดินทาง  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท


***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***
  
 
ทัวร์เกาหลี 

PARADISE CITY – หมู่บ้านเทพนิยาย – ถนนแคฮังนูรี – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ –  THE GARDEN OF MORNING CALM - ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – วัดวาวูจองซา – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี 
วัดพงอึนซา – โคเอ็กซ์มอล – ย่านอิกชอกดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด
TRIC EYE MUSEUM / ICE MUSEUM – หมู่บ้านโบราณอึนพยองฮันอก – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ 
ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – ร้านละลานเงินวอน
                                                                                                                          
เดินทาง  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น
35,999 บาท


***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***
 
  
  
 ทัวร์เกาหลี    

สัมผัสประสบการณ์ เทศกาลตกปลาตกปลาน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่
ไร่สตอเบอร์รี่ –  สวนแห่งแสงดาวอูซู – เมืองซูวอน - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ย่านทงแดมุน - DONDAEMUN DESIGN PLAZA - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านอิกซอนดง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์  - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์โสมรัฐบาล – ย่านฮงแด -  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลานเงินวอน
                                                                                                                          
เดินทาง  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท


***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***

  
                                        
ซากุระ JAYU PARK  – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! …  ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  
พระราชวังชางด็อกกุง – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด
- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – สวนยออิโด- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน -–เมืองอินชอน


เดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
 
  
                                        
ชมซากุระ ... KYUNG HEE UNIVERSITY– สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – ชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  
พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  - หมู่บ้านอิกซอกดง  – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                                                                                                                                     

เดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
 

 

 
 
                                     
PARADISE CITY – ปั่นเรลไบค์ – เกาะนามิ-ซอรัคซาน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮึงซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิเศษ..... พบกับ เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอร์แลนด์ – สวนโซลแกรนด์ปาร์ค
เมืองโซล  - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด -  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน

                                                                                                                                    
เดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
 

 

 
  
ทัวร์เกาหลี SPECIAL ICE FISHING 6D3N (XJ) 
                                     
PARADISE CITY - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ภูเขานัมซาน
หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอกดง – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด
- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน -–เมืองอินชอน                                                               
                                                      
เดินทาง  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท

 
***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***