ทัวร์ตุรกี


สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์ตุรกีกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 5 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour

 


ทัวร์ตุรกี 2019 (บินกรุงเทพฯ)
  
 

  

AMAZING TURKEY SUMMER 9D6N (TK) 
 

ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวเที่ยวไม่เหนื่อย

คัปปาโดเจีย -นครใต้ดิน -หมู่บ้านอวานอส -หมู่บ้านนกพิราบ-เมืองอุชิซาร์-บอลลูน
หุบเขาเดฟเรนท์ panoramic view –โรงเรียนสอนผลิตพรม -คอนย่า –คาราวาน สไลน์
เมืองปามุคคาเล่-
ปราสาทปุยฝ้าย –คูซาดาซี -เมืองเอฟฟิซุสโรงงานเครื่องหนัง
เมืองออตโตมันโบราณ-เพอร์กามัม -หมู่บ้านกรีก-ชานัคคาเล่ทรอย -บูซาร์
อิสตันบูล-
พระราชวังโดลมาบาห์เช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -บาลัช
ตลาดสไปซ์มาร์เกต-จัตุรัสทักซิม สุเหร่าสีน้ำเงิน -โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อิสตันบูลOUTLET


บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา  

เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 38,850 บาท

***บินจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ***

  

AMAZING TURKEY AUTUMN 9D6N (TK) 

ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวเที่ยวไม่เหนื่อย

คัปปาโดเจีย -นครใต้ดิน -หมู่บ้านอวานอส -หมู่บ้านนกพิราบ-เมืองอุชิซาร์-บอลลูน
หุบเขาเดฟเรนท์ panoramic view –โรงเรียนสอนผลิตพรม -คอนย่า –คาราวาน สไลน์
เมืองปามุคคาเล่-
ปราสาทปุยฝ้าย –คูซาดาซี -เมืองเอฟฟิซุสโรงงานเครื่องหนัง
เมืองออตโตมันโบราณ-เพอร์กามัม -หมู่บ้านกรีก-ชานัคคาเล่ทรอย -บูซาร์
อิสตันบูล-
พระราชวังโดลมาบาห์เช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -บาลัช
ตลาดสไปซ์มาร์เกต-จัตุรัสทักซิม สุเหร่าสีน้ำเงิน -โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อิสตันบูลOUTLETบินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา  
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 38,850 บาท

***บินจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ***

  

AMAZING TURKEY WINTER 9D6N (TK) 

ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวเที่ยวไม่เหนื่อย

คัปปาโดเจีย -นครใต้ดิน -หมู่บ้านอวานอส -หมู่บ้านนกพิราบ-เมืองอุชิซาร์-บอลลูน
หุบเขาเดฟเรนท์ panoramic view –โรงเรียนสอนผลิตพรม -คอนย่า –คาราวาน สไลน์
เมืองปามุคคาเล่-
ปราสาทปุยฝ้าย –คูซาดาซี -เมืองเอฟฟิซุสโรงงานเครื่องหนัง
เมืองออตโตมันโบราณ-เพอร์กามัม -หมู่บ้านกรีก-ชานัคคาเล่ทรอย -บูซาร์
อิสตันบูล-
พระราชวังโดลมาบาห์เช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -บาลัช
ตลาดสไปซ์มาร์เกต-จัตุรัสทักซิม สุเหร่าสีน้ำเงิน -โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อิสตันบูลOUTLETบินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา  
เดินทาง ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 38,850 บาท

***บินจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ***

  
 
AMAZING TURKEY NEW YEAR 9D6N (TK) 

 

ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวเที่ยวไม่เหนื่อย

คัปปาโดเจีย -นครใต้ดิน -หมู่บ้านอวานอส -หมู่บ้านนกพิราบ-เมืองอุชิซาร์-บอลลูน
หุบเขาเดฟเรนท์ panoramic view –โรงเรียนสอนผลิตพรม -คอนย่า –คาราวาน สไลน์
เมืองปามุคคาเล่-
ปราสาทปุยฝ้าย –คูซาดาซี -เมืองเอฟฟิซุสโรงงานเครื่องหนัง
เมืองออตโตมันโบราณ-เพอร์กามัม -หมู่บ้านกรีก-ชานัคคาเล่ทรอย -บูซาร์
อิสตันบูล-
พระราชวังโดลมาบาห์เช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -บาลัช
ตลาดสไปซ์มาร์เกต-จัตุรัสทักซิม สุเหร่าสีน้ำเงิน -โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อิสตันบูลOUTLET

บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา  

เดินทาง ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 45,890 บาท

***บินจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ***
 
  


AMAZING TURKEY RIVERA NEW YEARS 10D7N (TK) 

ทัวร์ตุรกีริเวียร่า นำท่านท่องดินแดนม หัศจรรย์แห่งอัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป
ผสมผสานกันระหว่างเอเชียและยุโรป

อิสตันบูลสุเหง่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย--อ่างเก็บน้ำใต้ดิน -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
พระราชวังโดลมาบาเช่
-ชุมชนบาลัช -ตลาดสไปซ์มาร์เกต-จัตุรัสทักซิม-อิซเมียร์-คูซาดาซี
หมู่บ้านออตโตมัน
โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่อันทาเลีย –ซุ้มประตูเฮเดรียน
หอนาฬิกา-จตุรัส Republic -น้ำตกลาร่า
Manavgat waterfall -คอนย่า-คัปปาโดเจียนครใต้ดิน
อุชิซาร์-อวานอส-ระบำหน้าท้อง
หุบเขาเดฟเรนท์
PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School

บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 2 ขา  


เดินทาง 24 ธันวาคม 61 - 2 มกราคม 63
ราคาเริ่มต้น
49,999 บาท

***บินจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ***


  

AMAZING TURKEY ANATOLIA 9D7N 2020 (TK) 
 

กาซิแอนเทป - พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก – ตลาดพื้นเมือง - เมืองฮาร์ราน - ซานลิอุรฟา - ถ้ำอับราฮัม
เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ – รูปสลักกษัตริย์แห่งโคมายานา
พระอาทิตย์ตกดินภูเขาเนมรุต - ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบาเคอร์ - กำแพงเมือง - เมืองมาร์ดิน
เมืองดารา -เมืองฮาซานคีฟ-
NUMRUT CRATER LAKE - เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคาม่า
ปราสาทวาน - เมืองโดกุเบยาซิต –เทือกเขาอารารัท- เมืองคารส์ - Ani Site History


บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 2 ขา  


เดินทาง มีนาคม - พฤศจิกายน 2563
ราคาเริ่มต้น
49,995 บาท

***บินจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ***