ทัวร์ตุรกี


สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์ตุรกีกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 5 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour

 


ทัวร์ตุรกี 2020 (บินกรุงเทพฯ)
  

  

AMAZING TURKEY CLASSIC 9D7N (TK) 
 
สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวัง โดลมาบาเช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เกต
จัตุรัสทักซิม - อะดิยามา-เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต – มาลัตยา - ไคซีรี่-คัปปาโดเจีย - 
นครใต้ดิน-หมูบ้านอวานอส
คัปปาโดเกีย - เมืองคอนยา-Obruk lake-เมืองปามุคคาเล่  -เมืองคูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน
เมืองเอฟฟิซุส - เมืองอิชเมียร์ 
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Agora- อิสตันบูล


บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 2 ขา  

เดินทาง มิถุนายน - พฤศจิกายน 63
ราคาเริ่มต้น 
49,995 บาท

***บินจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ***

  

AMAZING TURKEY ANATOLIA 9D7N 2020 (TK) 
 

กาซิแอนเทป - พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก – ตลาดพื้นเมือง - เมืองฮาร์ราน - ซานลิอุรฟา - ถ้ำอับราฮัม
เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ – รูปสลักกษัตริย์แห่งโคมายานา
พระอาทิตย์ตกดินภูเขาเนมรุต - ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบาเคอร์ - กำแพงเมือง - เมืองมาร์ดิน
เมืองดารา -เมืองฮาซานคีฟ-
NUMRUT CRATER LAKE - เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคาม่า
ปราสาทวาน - เมืองโดกุเบยาซิต –เทือกเขาอารารัท- เมืองคารส์ - Ani Site History


บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 2 ขา  

เดินทาง มิถุนายน - พฤศจิกายน 2563
ราคาเริ่มต้น
49,995 บาท

***บินจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ***