ทัวร์ญี่ปุ่น 
 

สันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour
 


ทัวร์ญี่ปุ่น บินเชียงใหม่
 ทัวร์ญี่ปุ่น บินกรุงเทพฯ
 

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N (TG)

ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน
หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองโมริโอกะ - เมืองคะคุโนะดาเตะ – บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ
ตลาดปลาฟูรุคาวะ – วัดเซอิเรียวจิ – พระใหญ่แห่งอาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่
สัมผัสความเร็ว โดยการนั่งรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ
โกดังอิฐแดงริมน้ำ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - เมืองฮาโกดาเตะ
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ


เดินทาง  พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ 39,888
 บาท


*** บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***


  

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N (XJ)

เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท - เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส
อิออน มอลล์ - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  - ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ


เดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
ราคาพิเศษ 25,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น  KOMATSU NEW YEAR   6D4N (TG)

เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น - เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – เมืองมัตสึโมโต้
เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน
ลานสกีเมืองกิฟุ  - เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า – ช้อปปิ้งคานาซาว่า


เดินทาง  ธันวาคม 62 - มกราคม 63
ราคาพิเศษ 45,888
 บาท

 
*** บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***
  
 
ทัวร์ญี่ปุ่น  KOMATSU FUJI OSAKA WINTER  6D4N (TG)

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ  - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ทะเลสาบฮามานาโกะ
นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น
ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน - หุบเขามิโนะ
น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน


เดินทาง  ธันวาคม 62 - มกราคม 63
ราคาพิเศษ 55,888
 บาท

 
***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***

  
 
ทัวร์ญี่ปุ่น  SNOW MONSTER IN LOVE  6D4N (TG)

เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ – ล่องเรือเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองคะคุโนะดาเตะ
หมู่บ้านซามูไรโบราณ -  กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได -  เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ - ภูเขาซาโอะ - กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – ชมปีศาจหิมะ Snow Monster
ท่าเรือชิโกม่า – อิสระเล่นลานสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท - อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ
วัดเอนสึอิน – เซนได – ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด


เดินทาง  ธันวาคม 62 - มีนาคม 63
ราคาพิเศษ 38,888
 บาท

 
***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***
 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น  ซุปตาร์ ซาโอะ หมอลำ 2 5D3N (XJ

เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคกอน - อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้
เมืองฟุกุชิมะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได - ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ
ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ


เดินทาง  มีนาคม 63
ราคาพิเศษ 21,888
 บาท

 
***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***