ทัวร์ญี่ปุ่น 
 

สันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour
 


ทัวร์ญี่ปุ่น บินเชียงใหม่
 ทัวร์ญี่ปุ่น บินกรุงเทพฯ
 

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N (TG)

ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน
หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองโมริโอกะ - เมืองคะคุโนะดาเตะ – บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ
ตลาดปลาฟูรุคาวะ – วัดเซอิเรียวจิ – พระใหญ่แห่งอาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่
สัมผัสความเร็ว โดยการนั่งรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ
โกดังอิฐแดงริมน้ำ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - เมืองฮาโกดาเตะ
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ


เดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ 39,888
 บาท


*** บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***


  
 
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW MONSTER IN LOVE  6D4N (TG)

เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ – ล่องเรือเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองคะคุโนะดาเตะ
หมู่บ้านซามูไรโบราณ -  กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได -  เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ - ภูเขาซาโอะ - กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – ชมปีศาจหิมะ Snow Monster
ท่าเรือชิโกม่า – อิสระเล่นลานสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท - อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ
วัดเอนสึอิน – เซนได – ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด


เดินทาง  ธันวาคม 62 - มีนาคม 63
ราคาพิเศษ 38,888
 บาท

 
***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***
 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น  ซุปตาร์ ซาโอะ หมอลำ 2 5D3N (XJ

เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคกอน - อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้
เมืองฟุกุชิมะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได - ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ
ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ


เดินทาง  มีนาคม 63
ราคาพิเศษ 21,888
 บาท

 
***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***
              
 
ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM WINTER 3 6D4N (TG)

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้
เมืองนากาโนะ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกกุดานิ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปื้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน


เดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ   35,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS***

  
 
ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM SAKURA  6D4N (TG)

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองมัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้ – ช้อปปิ้งถนนนาคามาชิ - 
เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - 
เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปื้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน


เดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ   39,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS***
 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ คามาคุระ  6D4N (XJ)

ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบชูเซนจิ - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงา
เมืองฟุกุชิมะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท - เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ
วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น
ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - นาริตะ


เดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ   25,888
 บาท


*** บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***
  

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ หมาลำ 6  6D4N (XJ)

เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้ - เมืองฟุกุชิมะ
ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท- หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได
ท่าเรือชิโกมะล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - เมืองเซนได
อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย
ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น
ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ


เดินทาง  20 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ   23,888
 บาท


*** บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***
  
  
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ หมาลำ 7  6D4N (XJ)

หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก)
ทะเลสาบอินะวะชิโระ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ – ดิวตี้ฟรี – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ
วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - วัดจูซนจิ -  กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซนได
มิตซุย เอ้าท์เลท ปาร์ค เซ็นได พอร์ท - 
ซากปราสาทเซ็นได – สุสานซุยโฮเด็น – ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
วัดไดคันมิตสุจิ ชมเจ้าแม่กวนอิม เซ็นได ไดคันนอน - อิออน มอลล์


เดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ   24,888
 บาท


*** บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***
  

  
 
ทัวร์ญี่ปุ่น ปตาร์ เหมาลำ 8 6D4N (XJ)  

เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคกอน - เมืองฟุกุชิมะ
ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ
เมืองเซนได - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน 
อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย

ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น
ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ


เดินทาง  04-09 มีนาคม 2563
              11-16 มีนาคม 2563
              18-23 มีนาคม 2563

ราคาพิเศษ   26,888
 บาท

*** บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA X ***