ทัวร์ญี่ปุ่น 
 

สันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour
 


ทัวร์ญี่ปุ่น บินเชียงใหม่
 ทัวร์ญี่ปุ่น บินกรุงเทพฯ


 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE  6D4N (TG)

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ –  ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - บ้านหิมะ ณ หมู่บ้านมัคคะริ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - เนินพระพุทธเจ้า – ร้านสินค้ามือสอง Book Off
ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
โรงงานช็อคโกแล็ต - ลานสกีโคคุไซ - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท


เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
ราคาพิเศษ 35,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS***

  

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA 6D4N (TG)

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ -ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ทะเลสาบฮามานาโกะ
นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น
ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน
หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน


เดินทาง  ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
ราคาพิเศษ 55,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS***

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA 6D4N (TG)

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ทะเลสาบฮามานาโกะ
นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน - หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา
วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน


เดินทาง  ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
ราคาพิเศษ 39,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS***


              
 
ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI IWATE FUKUSHIMA 6D4N (TG)

เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ – ล่องเรือเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - เมืองอิวาเตะ – เมืองคะคุโนะดาเตะ – หมู่บ้านซามูไรโบราณ
กินซัง ออนเซ็น -เมืองเซ็นได -เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ - ภูเขาซาโอะ - กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ
ชมปีศาจหิมะ Snow Monster - ท่าเรือชิโกม่า – อิสระเล่นลานสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท - อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ
วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – เซนได – ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด


เดินทาง  ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ 38,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS***

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY 7D5N (TG)

เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ – ล่องเรือเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - เมืองคะคุโนะดาเตะ
บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ - กินซัง ออนเซ็น - Sendai-Izumi Premium Outlet
เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ - ภูเขาซาโอะ
(นั่งกระเช้าไฟฟ้า) -  อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ
ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน –
เซนได – ปราสาทอาโอบะ

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย


เดินทาง  ธันวาคม 2562
ราคาพิเศษ 79,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS***


  

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N (TG)

ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน
หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองโมริโอกะ - เมืองคะคุโนะดาเตะ – บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ
ตลาดปลาฟูรุคาวะ – วัดเซอิเรียวจิ – พระใหญ่แห่งอาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่
สัมผัสความเร็ว โดยการนั่งรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ
โกดังอิฐแดงริมน้ำ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - เมืองฮาโกดาเตะ
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ


เดินทาง  พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ 39,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS***


  

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N (XJ)

เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท - เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส
อิออน มอลล์ - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  - ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ


เดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
ราคาพิเศษ 25,888
 บาท


***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA***