ทัวร์จีน
 

สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์จีนกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour

 


ทัวร์จีน บินกรุงเทพฯ
  

ทัวร์จีน ซุปตาร์ ห้าดาว ภาค2 4D3N (CZ)
 
จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ร้านนวดเท้า -ร้านหมอนยางพารา-เทียนจื่อซาน-ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 
(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์เมืองจำลองซ่ง และ
ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู )
 ร้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก-ร้านใบชา
ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) - 
ถนนคนเดินซีปู้เจีย -จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - 
จิตรกรรมภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
ราคาพิเศษ 12,888 บาท

***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES ***

  
 
ทัวร์จีน  ซุปตาร์...เข่ออ้าย 5D3N (XJ) 
 
เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานถนนนานกิง
ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

 
เดินทาง   กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
ราคาพิเศษ  11,888   บาท   
 
***บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน  AIR ASIA X ***