ทัวร์พม่า
 

สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์พม่ากรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour

 


ทัวร์พม่า บินกรุงเทพฯ
  

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar 5 มหาบูชาสถาน 5D4N (PG) 
                                                                                
ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง - พุกาม
วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น - มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ
วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง
 
                                     
เดินทาง  มิถุนายน 63
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท


***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ***