ทัวร์พม่า
 

สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์พม่ากรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour

 


ทัวร์พม่า บินกรุงเทพฯ
  
 
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้ะพระ 5 วัดดัง 1D (SL) 

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วั ดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน
                                                                                                                                       
เดินทาง  ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท

***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI LION AIR *** 
 

  

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar 5 มหาบูชาสถาน 5D4N (PG) 
                                                                                
ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง - พุกาม
วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น - มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ
วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง
 
                                     
เดินทาง  ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท


***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ***

  

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar มนต์เสน่ห์เมือง "พุกาม" 4D3N (FD) 
                                                                                
มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
                                     
เดินทาง  ธันวาคม 62 - เมษายน 63
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท


***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน AIR ASIA ***


  

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar มนต์เสน่ห์เมือง "พุกาม" 4D3N (TG) 
                                                                                
มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม - ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี  - 
เที่ยวเมืองมิงกุน
หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
                                     
เดินทาง  ธันวาคม 62 - เมษายน 63
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท


***บินตรงจากกรุงเทพ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ***