www.sesuntour.com
   - A   + A
 Search

หน้าหลัก

Package Tour

ทัวร์ต่างประเทศ  

จองตั๋วเครื่องบิน

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น NEW!
ทัวร์ยุโรป NEW!
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า NEW!
ทัวร์เกาหลี NEW !
ทัวร์ไต้หวัน NEW !
ทัวร์บาหลี NEW !
ทัวร์มัลดีฟส์ NEW !
ทัวร์โครเอเชีย NEW!!
ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW!
ทัวร์ออสเตรเลีย NEW!
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย NEW!!
ทัวร์เวียดนาม NEW!!
ทัวร์อินเดีย NEW!!
ทัวร์สิบสองปันนา NEW!!
ทัวร์ลาว NEW !!
ทัวร์จีน NEW!!
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ภููฏาน

 

Charming Winter Ski- Soraksan

ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ 4วัน2 คืน สายการบินโคเรียแอร์ไลน์ ( KE )

พักสกีรีสอร์ท ( Hyundai Singwoo ) นั่งรถไฟสายโรแมนติกSea Train - ซอรักซาน-

ไหว้พระชินอึนซา- ช้อปปิ้งตลาดยอดฮิตวันแรก เชียงใหม่- อินชอน
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ ชั้น 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน KOREAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจ เช็คเอกสารและสัมภาระ
23.20 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE668 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

วันที่สอง     สนามบินอินชอน –เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน-วัดชินอึนซา
06.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ และผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (**หมายเหตุ ประเทศเกาหลี เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การนัดหมาย โปรดตั้งนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น)  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เกาะนามิ ชมทิวทัศน์ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเซีย เกาะนามินี้ มีรูปร่างคล้ายใบไม้  ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะเช่นการเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้จนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( คาลบี เนื้อหมูส่วนซี่โครงหมักซอสสูตรพิเศษย่างบนเตาร้อนๆ เวลารับประทานใช้กรรไกรตัดพอดีคำ ห่อผักกาดหอมสดๆรับประทานพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ  ถือเป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี )
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน แนวเขาที่สวยงามภูเขาสูงเป็นอันดับ 3 ในประเทศเกาหลี  เป็นหุบเขาที่มีดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงามตระการตาเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งเกาหลีใต้  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมความงามของอุทยาน จากนั้นพาทุกท่านไหว้พระวัดชินฮึนซา สักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์งดงามและศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งระหว่างทางเข้าวัดท่านจะได้ผ่านสะพานซึ่งเป็นสะพานชะล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าวัดนมัสการเพื่อขอพรและบริจาคตามศรัทธาในการบูรณะวัดแห่งนี้ (รวมค่านั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยไปกับ Seafood Hot Pot สุกี้ทะเลสไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ อาหารทะเลสดๆ หลากหลายชนิด จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Sorak Daemyung Resort หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม     วัดนักซันซา-จุดชมวิวศาลาอุลซันแด-สักการะพระแม่กวนอิม-ไร่สตอเบอรี่-สกีรีสอร์ท
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวชื่อดัง ตามบทกว่เกาหลีเพื่อมชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ ศาลาอุลซันแด ณ วัดนักซันซา ตั้งอยู่ใกล้กับชาดหาดนักซาน ซึ่งอญุ่ตอนเหนือของเมืองคันนึง ในช่วงหน้าร้อนจะเต็มไปด้วยผู้คนมาพักตาอากาศและเล่นน้ำทะเล  วัดนกซันซา(Naksansa Temple) วัดอันสง่างามแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดผาสูงชันเหนือท้องทะเลที่เกลียวคลื่นม้วนตัวกระทบหน้าผาเบื้องล่าง ด้วยสภาพแวดล้อมที่สวยงามทำให้มีผู้คนมาเยือนถี่ที่สุดในแถบชายฝั่งด้านตะวันออก ในวัดมีพระพุทธรูปอันเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ สร้างข้งสมันชิลล่า เมืองเมื่อราวพันกวาปีที่แล้วโยพระอึยซัง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ยืนที่สูง 16 เมตร ตั้งอยู่กลางแจ้งบนยอดเขาชินซองบอง คอยปกป้องชาวเมืองเกาหลีและชาวประมงโดยหันพระพักตร์สู่ทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นประเทศญีปุ่น  จากนั้นนำท่านสู่ฟาร์มแกะ เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีขนาดขอบเขตกว้างถึง 155 ไร่ ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่ 860 เมตร ถึง 950 เมตร และยังเป็นสถานที่ที่มีความลงตัวเป็นอย่างดีระหว่าง ความสวยงามของเส้นทางเดินเล่นในฟาร์ม กับรูปร่างขนาดอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแทแบกวานแบกอีกด้วยด้วยความที่มีบรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะของทั้ง 4 ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นในฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ที่ทำให้นึกไปถึงบรรยากาศอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ในยุโรป อีกทั้งเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง A Man Who Went to Mars, ละคร เรื่อง Autumn In My Heart และโฆษณาจำนวนมาก ก็ได้มาถ่ายทำที่นี้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นตามเส้นทางเดินเล่นในฟาร์มและอิสระท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โอซัมหรือหมูปลาหมึกย่าง-บาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะรสชาติมีออกหวานเผ็ดเล็กน้อยโดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรสเมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยหากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งไม่ลองไม่รู้)
บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่ Yongyong Dragovalley สกีรีสอร์ท ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้ "Farm Fruit" เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เก็บสตอเบอรี่สดสดจากสวน สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี ชิมสตอเบอรี่ผลใหญ่ๆ รสชาติหวานหอม จากนั้นเดินทางต่อไปยังสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ จากนั้นให้ท่านสัมผัสหิมะและได้อิสระกับการเล่นสกีหรือสโนบอร์ด พร้อมเก็บภาพประทับใจ หรือท่านสามารถหาความสำราญอื่นๆ ได้ภายในรีสอร์ท เช่น ซาวน์น่า โบร์ลิ่ง เป็นต้น (หมายเหตุ ไม่รวมค่าอุปกรณ์และครูฝึก)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (ชาบู ชาบู หรือ สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ ผักบำรุงสุขภาพ เห็ดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และวุ้นเส้นหนานุ่มของเกาหลีซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ กับซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ) พิเศษ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุกี้ จากเมืองไทย
เข้าสู่ที่พัก  Yongyong Dragavalley Ski Resort หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่   ชมมรดกโลกป้อมฮวาซอง-ศูนย์โสม-ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์-เมียงดง-ทงแดมุน
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน นำท่านชม ป้อมฮวาซอง ที่ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอนป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอน สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ช่วงการปกครองของกษัตริย์ซองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดาซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนัก และถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ป้อมแห่งนี้มีระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตรประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบัน ป้อมนี้ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู “พูลโกกิ”) หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่มเวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผัก กะหล่ำ โดยจะมีลักษณะ ออกเป็นแบบน้ำข้น)
หลังจากอิ่มอร่อยจากอาหารกลางวันนำท่านชมศูนย์จำหน่ายโสมเกาหลี คุณภาพเยี่ยม   และเลือกซื้อโสมเกาหลีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลโดยตรง จากนั้นเดินช๊อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางที่ COSMETIC Shop เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย นำท่านสู่ย่าน เมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลีท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังๆอย่าง เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครื่องประดับต่างๆนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย   ทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซลตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน หากมีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงามน่าชม 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ที่พัก HAMILTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   ศูนย์สมุนไพร-บลูเฮ้า-พระราชวังเคียงบ๊อก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-Duty Free-โซลทาวเวอร์–ซูเปอร์มาเก็ต
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านรู้จัก สมุนไพรเกาหลี หรือ ฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่ใช้เวลาในการวิจัยยาวนานหลายสิบปี ก่อนจะเปิดตัวให้ทั่วโลกได้รู้จักกันเมื่อเร็วๆนี้ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับน้ำสูงเหนือน้ำทะเล 500 - 800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนามูนี้ชาวเกาหลีนิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง เนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จากผลการวิจัยพบว่า คนเกาหลีและประชาชากรแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับและโรคต่างๆอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะในการดำรงชีวิตประจำวันของเรามีผลต่อการทำลายตับอย่างหนักโดยไม่รู้ตัว การรับประทานสมุนไพรชนิดนี้จะช่วยป้องกันโรคตับ ช่วยไม่ให้ตับถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นนำคณะผ่านชม ชองวาแด หรือ บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบันลี เมียง บัค ประธานาธิบดี ลำดับที่ 8 ของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะพร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
จากนั้นนำท่านย้อนรอยละคร “PRINCESS HOURS” หรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจ และต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน เข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง DUTY FREE ก่อนนำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน ระหว่างทางถ้าพอมีเวลาเหลือเราจะแวะให้ท่านได้ละลายเงินวอนกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ อาทิ ช็อกโกแลต โคลนพอกหน้า ผลไม้ กิมจิ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (ซัมเกทังหรือไก่ตุ๋นโสม – อาหารวังใน สมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ)
นำท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุงโซลที่ยอดเขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอคอย SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลนำท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง  (รวมค่าขึ้นลิฟท์)
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม และของที่ระลึก

18.50 นเหินฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE667 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

เดินทาง   7-11 ธ.ค / 10-14 ม.ค / 14-18 ก.พ 56       ราคา   35,900 บาท/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000บาท

อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)**
**กรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด ทางสายการบินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจ่ายผู้เดินทาง..
-ค่าทิปไกด์และคนขับรถและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว (โดยเฉลี่ย 22,000  วอน หรือ 600 บาท ต่อลูกค้าหนึ่งท่านต่อทริป)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร  มินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจลหรือการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี
-ภาษีการบริการ 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบเสร็จในรูปแบบบริษัทฯ)
 

ดาวโหลดน์รายละเอียดทัวร์

จองทัวร์นี้ คลิก

 ทัวร์ต่างประเทศออกเชียงใหม่
www.sesuntour.com

หน้าหลัก

Package Tour

ทัวร์ต่างประเทศ  

จองตั๋วเครื่องบิน

ติดต่อเรา

Web hosting | Website builder by Ninenic ©Copyright 2002-2014 All rights reserved.
Orange Travel Co.,Ltd. (TAT21/00537)